logo
Projecten

Project 2019: jongeren aan het werk in Sri Lanka
Comité Ablasserdam voert actie voor Woord en Daad. Het geld dat opgehaald wordt komt specifiek ten goede aan werkgelegenheid voor jongeren in Sri Lanka.
Door de oorlog, de tsunami en de armoede in dit land zijn veel jongeren niet opgeleid en hebben ze moeite met het vinden van werk. Dit project richt zich op werkloze jongeren en melkveehouders die onder de armoedegrens leven.
We bieden ze een goede vakopleiding of vakcursus inclusief karakteropbouwtraining en zorgen we ervoor dat werkgevers deze jongeren gaan plaatsen zodat ze gegarandeerd een baan hebben. Hierdoor kunnen duizenden jongeren voor zichzelf en anderen zorgen. Dit doen we met professionele en christelijke partnerorganisaties, werkgevers en de bijdrages en talenten van de jongeren zelf.
Folder project (pdf)

Project 2017/2018: Voedselzekerheid in Benin
In Benin werkt Woord en Daad sinds 2006 samen met de lokale non-profitorganisatie DEDRAS. Het voedselzekerheidsprogramma van deze partnerorganisatie speelt zich af in 15 dorpen in de gemeente (commune) Banikoara, in het noorden van Benin. Een groot deel van de bevolking hier leeft onder de armoedegrens en is laag- of niet geschoold. Lees verder (pdf).

Project 2016: Waterputten in Ethiopië
In Ethiopië werkt Woord en daad, samen met partnerorganisaties, aan herstel van vervallen waterputten. Per persoon is een bedrag van €6 nodig. Helpt u mee?
Lees verder

Project 2015: Huizenbouw Bangladesh
Stel je maar eens voor: als je geen goede huisvesting hebt slaap je 's nachts niet veilig, ben je vatbaar voor ziektes, heb je geen energie om aan het werk te gaan word je sociaal uitgesloten. Door het ontbreken van goed...
Lees verder

Project 2013/2014: Vakonderwijs Colombia
Partnerorganisatie CDA Colombia probeert de vicieuze cirkel van ellende en armoede te doorbreken door het aanbieden van vaktrainingen. Het vakonderwijsprogramma loopt sinds juli 1999.
Lees verder


© Woord en Daad Alblasserdam